ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000

e-Mail : library@lru.ac.th

โทรศัพย์ : 0-4283-5234  เบอร์ภายใน 1703 , 57031-9

Fax : 0-4283-5234

Website : http://library.lru.ac.th

Facebook Page : https://www.facebook.com/lrulibrary

Scroll to Top