ยินดีต้อนรับ

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

"All I have learned, I learned from books."
- Abraham Lincoln

All Services

LRU WEB OPAC

เว็บไซต์สำหรับใช้สืบค้นหนังสือ และทรัพยากรอื่นๆในศูนย์วิทยบริการ สามารถตรวจสอบข้อมูลการยืม การคืนจองหนังสือ ตรวจสอบค่าปรับได้

LRU Digital Repository

คลังข้อมูลดิจิทัล ที่จัดเก็บเอกสารงานวิจัย และอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในรูปแบบไฟล์ PDF
เข้าใช้งานได้ผ่านสมาชิกห้องสมุด

LRU-LIBRARY E-Booking

ระบบจองห้องประชุม ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องอบรมสัมมนา และเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในอาคาร ศูนย์วิทยบริการ

Thai Digital Collection (TDC)

ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ จากทั่วประเทศ

LRU x CU e-Library

ห้องสมุดดิจิทัลที่มีอีบุ๊ค ให้เลือกหลากหลายจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ สามารถเข้าถึงห้องสมุดได้ง่าย อ่านได้ทุกที่ทุกเวลา

LRU Library Application

สามารถใช้สืบค้นข้อมูล ยืมหนังสือต่อ จองหนังสือ และสามารถตรวจสอบข้อมูลการยืม ตรวจสอบค่าปรับได้ผ่านการใช้งานใน Smart Phone

ฐานข้อมูลที่ อว. มีให้บริการ

การให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศ เพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน

Gale eBooks

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถฟังเนื้อหา และดาวน์โหลดไฟล์เสียงอ่านเนื้อหาในรูปแบบ HTML และ PDF ได้

Matichon E-Library

เก็บรวบรวมข่าวจากหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับได้แก่ ข่าวสด มติชน ประชาชาติธุรกิจ และมติชนสุดสัปดาห์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

Union catalog(UCTAL)

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

Ebsco eBooks Collection

ฐานข้อมูลที่ให้บริการหนังสือหลากหลายสาขาวิชา โหลดอ่านกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

IG Library

ฐานข้อมูลออนไลน์ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ฉบับภาษาต่างประเทศและภาษาไทย แบบฉบับเต็ม Full Text

Scroll to Top