เอกสารประกอบการอบรม Ebsco

  • Version
  • Download 17
  • File Size 3.38 MB
  • File Count 1
  • Create Date 3 เมษายน 2023
  • Last Updated 24 เมษายน 2023

เอกสารประกอบการอบรม Ebsco วันที่ 03 เมษายน 2566
1. แนะนําฐานข้อมูล สําหรับ สืบค้น เพื่อวิจัยและ การเรียนการสอน
- Academic Search Ultimate - สหสาขาวิชา
- Engineering Source - แหล่งข้อมูล ด้านวิศวกรรมศาสตร์
- EBSCO eBook
2. แนะนําแนวทางการคัดเลือกวารสาร สําหรับ เผยแพร่ผลงาน จาก
บริการสืบค้นข้อมูล ในที่เดียว EBSCO Discovery Service


Download
Scroll to Top