ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เลขที่ 234 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000
e-Mail : library@lru.ac.th
โทรศัพย์ : 0-4283-5234  เบอร์ภายใน 1703 , 57031-9

Fax : 0-4283-5234
Website : http://library.lru.ac.th
Facebook Page : https://www.facebook.com/lrulibrary

 

แผนที่ อาคารศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Click to open a larger map