ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World Scientific eBooks

5-6-2556 11-48-33
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World Scientific eBooks เนื้อหาครอบคลุมในสาขาต่างๆ เช่น เคมี คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ประกอบด้วยหนังสือมากกว่า 6,000 ชื่อเรื่อง และแสดงเอกสารในรูปแบบ PDF ทดลองใช้ฐานข้อมูลได้ที่ http://www.worldscientific.com/

FacebookGoogle+PrintLineTwitterShare
EBSCO Discovery Service
ONE Search @Loei Rajabhat University