ศูนย์วิทยบริการ เปิดให้บริการนอกเวลาราชการแล้ว

ศูนย์วิทยบริการ เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ เวลา 16.30 – 18.30 น. เฉพาะชั้น 1 และ ชั้น 2 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

FacebookGoogle+PrintLineTwitterShare

ศูนย์วิทยบริการ งดให้บริการยืมคืน ในอาคารหลังเก่า

ประกาศ ศูนย์วิทยบริการ งดให้บริการยืมคืน ทรัพยากรสารสนเทศ ในอาคารหลังเก่า เพื่อขนย้ายไปอาคารหลังใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 29 พฤษจิกายน 2558 แต่สามารถเข้าใช้บริการ หรือทรัพยากรสารสนเทศ ได้ที่ที่เค้าเตอร์ ยืม-คืน ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยบริการหลังใหม่เวลา 08.00 – 16.30น.

FacebookGoogle+PrintLineTwitterShare

อาคารศูนย์วิทยบริการหลังใหม่ เปิดให้บริการชั้น 1 แล้ว…

ขอเชิญใช้บริการอาคารศูนย์วิทยบริการหลังใหม่ ซึ่งเปิดให้บริการชั้น 1 แล้ว ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30น.  โดยจะมีบริการ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร นิยาย เรื่องสั้น ไว้ให้บริการ และสามารถยืมคืนได้12032934_888936111188057_2706852905550257098_n

FacebookGoogle+PrintLineTwitterShare

ศูนย์วิทยบริการเปิดให้บริการหลังเวลาราชการแล้ววันนี้

ศูนย์วิทยบริการเปิดให้บริการหลังเวลาราชการเวลา 16.30 – 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 กันยายน 2558

FacebookGoogle+PrintLineTwitterShare

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การซ่อมบำรุงสื่อสิ่งพิมพ์” ให้แก่ครู บรรณารักษณ์ และผู้มีหน้าที่ในห้องสมุด

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การซ่อมบำรุงสื่อสิ่งพิมพ์” ให้แก่ครู บรรณารักษณ์ และผู้มีหน้าที่ในห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเลย และผู้สนใจได้มีทักษะในการซ่อมบำรุงหนังสือสิ่งพิมพ์ ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00น. – 17.00น. ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ(หลังเก่า) ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท  ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 โทรศัพย์ 042-835-234 โทรสาร 042-835-234 e-mail library@lru.ac.th ดาวโหลดแบบตอบรับ

FacebookGoogle+PrintLineTwitterShare

EBSCO Discovery Service

ONE Search @Loei Rajabhat University