ติดต่อเรา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000
042-835-234, 042-835-223-8 ต่อ 48111-48115 Fax. 042-835-234

 email : library@lru.ac.th

Website : http://www.library.lru.ac.th 
Facebook : http://www.facebook.com/lrulibrary

 

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.042-835-224-8 ต่อ 42120, 042-811-072

รองหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ, งานธุรการ โทร 042-835-224-8 ต่อ 48111, 042-835-234

ฝ่ายบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โทร 042-835-224-8 ต่อ 48112, 042-835-234

ฝ่ายบริการยืม-คืน โทร 042-835-224-8 ต่อ 48113

ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร 042-835-224-8 ต่อ 48114

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และฝ่ายโสตทัศนวัสดุ โทร 042-835-224-8 ต่อ 48115

 

FacebookGoogle+PrintLineTwitterShare
EBSCO Discovery Service
ONE Search @Loei Rajabhat University