ศูนย์วิทยบริการ หยุดทำการเนื่องในวันพ่อ

ประกาศ ศูนย์วิทยบริการ หยุดทำการเนื่องในวันพ่อ ตั้งแต่วันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2558 และจะเปิดให้บริการในวันที่ 8 ธันวาคม 2558

FacebookGoogle+PrintLineTwitterShare
EBSCO Discovery Service
ONE Search @Loei Rajabhat University