ขอเชิญ ทดลอองใช้ ฐานข้อมูล IG Publishing

Untitledขอเชิญ ทดลอองใช้ ฐานข้อมูล IG Publishing เป็นการร่วมมือกับสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 100 สำนักพิมพ์ ทั้งที่เป็นสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยทุกสาขาวิชา ซึ่งสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว โดยครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น บรรณารักษ์ศาสตร์ การบริการจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี วิชาหลักทางวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Materials, Products and Applications, Manufacturing and Processing, Properties, Analysis and Testing, Environment and Health สามารถ Copy, Print, Download และแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้มากกว่า 10 ภาษา ใช้ได้ถึงเดือน ธันวาคม 2558 นี้” คลิ๊กhttp://portal.igpublish.com/iglibrary/

FacebookGoogle+PrintLineTwitterShare
EBSCO Discovery Service
ONE Search @Loei Rajabhat University