Polls

ท่านใช้บริการใดบ้างในห้องสมุด

View Results

Loading ... Loading ...

ศูนย์วิทยบริการ ปิดให้บริการช่วงสงกรานต์

ศูนย์วิทยบริการจะปิดให้บริการ ช่วงเทศการสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2557 และจะเปิดให้บริการปกติในวันที่ 17 เมษายน 2557

ศูนย์วิทยบริการขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์วิทยบริการ ขอเชิญ อาจารย์,  บรรณารักษ์,  บุคลากรผู้ให้บริการสารสนเทศในห้องสมุด และในหน่วยงานต่างๆ  รวมทั้งนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการค้นคืนสารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และสามารถนำสารสนเทศต่างๆ ที่ค้นคืนได้มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การวิจัย  การให้บริการ การพัฒนาตนเอง และพัฒนาหน่วยงาน  โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 203  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ และ แบบตอบรับที่นี่ ดาวโหลดแบบตอบรับ

คลังเอกสารสาธารณะ

14-1-2557 03-29-41 PM

คลังข้อมูล ที่รวมเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ในการสืบค้น อ้างอิง และใช้เป็นข้อมูล