สถิติผู้เข้าใช้บริการ

สถิติผู้เข้าใช้บริการในปี พ.ศ. 2559

 

 

 

สถิติผู้เข้าใช้บริการในปี พ.ศ. 2560(อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล)

 

 

 

สถิติผู้เข้าใช้บริการในปี พ.ศ. 2561(อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล)